Services

All Services

Help

Contact us

Lorem ipsum dolor sit amet, probatus insolens te sed, cum ex

Lorem ipsum dolor sit amet, probatus insolens te sed, cum ex maiorum albucius definitiones. Sea solet patrioque at, quas meliore ocurreret eam an. Vim in dignissim vulputate adversarium. Ius mollis aliquam reprehendunt ea, usu mandamus similique ea. Minim reprehendunt ne vel, in aeque dicunt invidunt nam

Lorem ipsum dolor sit amet, probatus insolens te sed, cum ex maiorum albucius definitiones. Sea solet patrioque at, quas meliore ocurreret eam an.

Villkor

1. Allmänt
Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten carlinkment.se, som tillhandahålls av Carlinkment AB, 556972-5855, (nedan benämnt “Carlinkment.se”) samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats (gemensamt nedan benämnda “Tjänsten”). Genom användandet av Tjänsten godkänner och accepterar Användaren dessa villkor.

2. Användning av Tjänsten
Allt material på webbplatsen tillhör Carlinkment.se, dess underleverantörer eller licensgivare. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Carlinkment.se utan skriftlig tillstånd.

Tjänsten är en lösning som möjliggör för Användaren att få tillgång till fordonsfakta utifrån ett registreringsnummer i taget, utan möjlighet till nedladdning eller lagring. Fordonsfakta avser endast tekniska uppgifter om fordonet, inte brukar-, ägar- eller kontrolluppgifter.

Användaren bekräftar sin identitet i Tjänsten genom sitt tilldelade användarnamn och lösenord och förbinder sig att inte avslöja sina inloggningsuppgifter för någon annan part samt att bevara uppgifterna på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst. Carlinkment.se förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Användare som inte följer dessa åtaganden.

Carlinkment.se kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.

3. Begränsat ansvar
Alla åtgärder som Användaren vidtar med anledning av information tillhandahållen via Carlinkment.se sker helt på användarens eget ansvar.

Carlinkment.se ansvarar inte heller för skador eller förlust som föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig.

Carlinkment.se förbehåller sig rätten att när som helst genomföra uppdateringar och ändringar i Tjänsten.

4. Uppsägning
Carlinkment.se förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säga upp dessa användarvillkor i förhållande till Användaren om (i) Användaren bryter mot villkoren häri eller

(ii) för det fall anspråk från tredje part riktas mot Carlinkment.se i anledning av Användarens nyttjande av eller Carlinkment.se tillhandahållande av Tjänsten eller

(iii) om Carlinkment.se i övrigt av kommersiella eller andra skäl (t ex till följd av lag- eller föreskriftsändring, dom eller myndighets beslut) beslutar sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten.

5. Rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter avseende eller relaterande till Tjänsten som upphovsrätt till programvara och källkod, är Carlinkment.se exklusiva egendom och kvarblir hos Carlinkment.se. Användaren erhåller inte genom användningen av Tjänsten någon licens eller annan nyttjanderätt till sådana rättigheter.

6. Behandling av fordonsuppgifter
I samband med att användare besöker webbplatsen eller i övrigt nyttjar Tjänsten kommer Carlinkment.se endast att behandla fordonsuppgifter hänförliga till Användarens önskemål.

7. Cookies
Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) om att det på webbplatsen carlinkment.se samt i vår app används s.k. kakor eller “cookies”. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda Carlinkment.se.

8. Ändrade villkor
Carlinkment.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida. Carlinkment.se kommer då också i varje tillfälle att informera Användaren om de nya villkoren via ett e-postmeddelande minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Om Användaren inte skulle acceptera en villkorsändring har Användaren rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Kundens inloggningsuppgifter raderas då samtidigt.

9. Tvist
Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor eller användandet av Tjänsten ska avgöras i allmän domstol med Helsingborgs Tingsrätt som första instans.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information om användarvillkoren eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Carlinkment AB
Fornminnesgatan 4
253 68 Helsingborg
E-postadress: info@carlinkment.se
Tel. 042-281 000